k.ú.: 684473 - Palič - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554626 - Lipová NUTS5 CZ0411554626
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 696962
zahrada 64 42674
travní p. 55 2219937
lesní poz 121 3445363
vodní pl. nádrž umělá 5 8915
vodní pl. tok přirozený 1 162
vodní pl. tok umělý 5 4351
vodní pl. zamokřená pl. 6 12144
zast. pl. zbořeniště 6 1728
zast. pl. 63 35305
ostat.pl. jiná plocha 98 184581
ostat.pl. manipulační pl. 3 3359
ostat.pl. neplodná půda 19 39792
ostat.pl. ostat.komunikace 76 108279
ostat.pl. pohřeb. 1 1964
ostat.pl. silnice 2 9322
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1013
ostat.pl. zeleň 3 406
Celkem KN 545 6816257
Par. DKM 194 3259099
Par. KMD 351 3557158
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. rod.dům 22
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 63
LV 53
spoluvlastník 68

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.05.2014
DKM-KPÚ 07.05.2012 1:1000 14.05.2012 *)
S-SK GS 1:2880 1841 29.05.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 22.05.2022 07:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.