k.ú.: 684601 - Lipová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589691 - Lipová NUTS5 CZ0713589691
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7103 - Konice
Pověřený obecní úřad 71031 - Konice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 191 1430147
zahrada 204 141720
travní p. 378 1342701
lesní poz 102 584196
vodní pl. nádrž umělá 2 10687
vodní pl. tok přirozený 14 30906
vodní pl. tok umělý 3 1426
zast. pl. 317 80161
ostat.pl. jiná plocha 101 59159
ostat.pl. manipulační pl. 9 31902
ostat.pl. neplodná půda 40 43260
ostat.pl. ostat.komunikace 121 198736
ostat.pl. silnice 9 52364
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 19717
ostat.pl. zeleň 8 22328
Celkem KN 1501 4049410
Par. DKM 517 3091254
Par. KMD 984 958156
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 177
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 309
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 365
spoluvlastník 555

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.10.2021 1:1000 05.11.2021 *)
KMD 1:1000 23.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1826 23.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 21.05.2022 23:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.