k.ú.: 684635 - Lipová u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514772 - Lipová NUTS5 CZ0714514772
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2501 3900701
zahrada 204 152948
ovoc. sad 23 55798
travní p. 184 78665
lesní poz 393 428691
vodní pl. nádrž umělá 22 32588
vodní pl. tok přirozený 122 40793
vodní pl. tok umělý 67 5359
zast. pl. společný dvůr 2 155
zast. pl. 162 72452
ostat.pl. jiná plocha 28 10326
ostat.pl. manipulační pl. 258 64893
ostat.pl. neplodná půda 7 1935
ostat.pl. ostat.komunikace 911 143509
ostat.pl. silnice 2 12225
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 5717
ostat.pl. zeleň 4 3092
Celkem KN 4898 5009847
Par. DKM 4898 5009847
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 118
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 153
LV 359
spoluvlastník 561

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.12.2010
ZMVM 1:2000 01.09.1992 22.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.09.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 07:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.