k.ú.: 684813 - Liptaň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597571 - Liptaň NUTS5 CZ0801597571
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81142 - Město Albrechtice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 280 5297937
zahrada 420 183010
travní p. 427 2651499
lesní poz les(ne hospodář) 3 39788
lesní poz 129 3104666
vodní pl. nádrž umělá 7 8666
vodní pl. rybník 2 3820
vodní pl. tok přirozený 73 24119
vodní pl. tok umělý 4 1619
vodní pl. zamokřená pl. 1 862
zast. pl. společný dvůr 5 4252
zast. pl. zbořeniště 88 26726
zast. pl. 243 87252
ostat.pl. dráha 2 61239
ostat.pl. jiná plocha 148 93692
ostat.pl. manipulační pl. 22 75704
ostat.pl. neplodná půda 233 256607
ostat.pl. ostat.komunikace 282 267055
ostat.pl. pohřeb. 1 2107
ostat.pl. silnice 19 92857
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14258
ostat.pl. zeleň 3 1344
Celkem KN 2395 12299079
Par. KMD 2395 12299079
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 154
č.p. rod.rekr 10
č.p. výroba 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 235
byt.z. byt 4
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 7
LV 261
spoluvlastník 339

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 20.05.2022 20:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.