k.ú.: 684830 - Lipůvka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581968 - Lipůvka NUTS5 CZ0641581968
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1455 2270015
zahrada 640 401466
ovoc. sad 7 22154
travní p. 145 125561
lesní poz les s budovou 1 40
lesní poz 276 6532280
vodní pl. nádrž umělá 1 473
vodní pl. tok přirozený 50 17139
zast. pl. společný dvůr 10 780
zast. pl. zbořeniště 5 879
zast. pl. 675 155072
ostat.pl. dráha 3 329
ostat.pl. jiná plocha 160 73112
ostat.pl. manipulační pl. 79 41726
ostat.pl. neplodná půda 76 40065
ostat.pl. ostat.komunikace 344 100063
ostat.pl. pohřeb. 2 5755
ostat.pl. silnice 11 103372
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 23009
ostat.pl. zeleň 8 1793
Celkem KN 3951 9915083
Par. DKM 3951 9915083
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 13
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 437
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 8
č.e. garáž 18
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 6
Celkem BUD 647
byt.z. byt 75
byt.z. garáž 13
byt.z. rozest. 2
Celkem JED 90
LV 965
spoluvlastník 1434

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.11.1999
ZMVM 1:2000 01.07.1989 11.11.1999 1.11.1981 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.07.1989 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 19.05.2022 08:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.