k.ú.: 684872 - Vojtěchov u Lísku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596051 - Lísek NUTS5 CZ0635596051
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 148 1513980
zahrada 80 27193
ovoc. sad 4 24707
travní p. 211 669705
lesní poz les s budovou 7 224
lesní poz 179 6840828
vodní pl. rybník 6 13106
vodní pl. tok umělý 1 22
zast. pl. zbořeniště 2 241
zast. pl. 111 20798
ostat.pl. jiná plocha 19 7445
ostat.pl. manipulační pl. 5 5126
ostat.pl. neplodná půda 55 28711
ostat.pl. ostat.komunikace 70 110819
ostat.pl. silnice 1 17190
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 22630
Celkem KN 901 9302725
Par. KMD 901 9302725
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 9
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 27
č.e. rod.rekr 19
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 115
LV 134
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 27.05.2022 13:51

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.