k.ú.: 685038 - Líšná u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514802 - Líšná NUTS5 CZ0714514802
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 539 3049685
zahrada 178 172258
travní p. 26 32409
lesní poz 139 156040
vodní pl. tok přirozený 37 33655
vodní pl. tok umělý 1 1112
vodní pl. zamokřená pl. 1 2519
zast. pl. společný dvůr 2 119
zast. pl. zbořeniště 2 502
zast. pl. 155 57781
ostat.pl. jiná plocha 60 31406
ostat.pl. manipulační pl. 16 23942
ostat.pl. neplodná půda 11 5711
ostat.pl. ostat.komunikace 148 160916
ostat.pl. silnice 3 6960
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1089
Celkem KN 1320 3736104
Par. DKM 1320 3736104
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 113
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 151
LV 260
spoluvlastník 359

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.05.2003 intravilán - měřeno, extravilán - přepracováno
Ost. 1:2500 01.12.1946 05.05.2003 agrární operace v S-JTSK, intravilán - grafická transformace z 1:2880 do 1:2500, extravilán - měřeno
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1946


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 02:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.