k.ú.: 685151 - Horní Miletín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544779 - Lišov NUTS5 CZ0311544779
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31023 - Lišov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 735279
zahrada 50 56268
travní p. 94 462995
lesní poz 63 815023
vodní pl. rybník 2 3799
vodní pl. tok přirozený 1 86
vodní pl. tok umělý 23 4037
vodní pl. zamokřená pl. 13 12221
zast. pl. 61 20594
ostat.pl. jiná plocha 41 34164
ostat.pl. neplodná půda 5 11874
ostat.pl. ostat.komunikace 12 30247
ostat.pl. silnice 1 13501
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 745
ostat.pl. zeleň 8 7306
Celkem KN 469 2208139
Par. DKM 469 2208139
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.e. rod.rekr 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 61
LV 78
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.05.1997
S-SK GS 1:2880 1870 16.05.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 19.07.2024 01:38

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.