k.ú.: 685402 - Střítež u Volyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551341 - Litochovice NUTS5 CZ0316551341
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 464 2159199
zahrada 62 56466
travní p. skleník-pařeniš. 3 1973
travní p. 363 1084863
lesní poz 253 961303
vodní pl. nádrž umělá 1 1143
vodní pl. rybník 2 6298
vodní pl. tok umělý 26 8724
vodní pl. zamokřená pl. 4 4857
zast. pl. 68 38995
ostat.pl. jiná plocha 47 47506
ostat.pl. manipulační pl. 9 24184
ostat.pl. neplodná půda 84 33909
ostat.pl. ostat.komunikace 77 61923
ostat.pl. silnice 5 29295
Celkem KN 1468 4520638
Par. KMD 1468 4520638
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 68
LV 102
spoluvlastník 125

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.10.2014
S-SK GS 1:2880 1837 16.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 23.05.2022 15:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.