k.ú.: 685429 - Litoměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564567 - Litoměřice NUTS5 CZ0423564567
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 674 4788004
vinice 45 133437
zahrada skleník-pařeniš. 4 4649
zahrada školka 4 4460
zahrada 2499 1339956
ovoc. sad 199 1029594
travní p. 518 719134
lesní poz les s budovou 1 18
lesní poz 27 187184
vodní pl. nádrž přírodní 1 483
vodní pl. nádrž umělá 1 3028
vodní pl. tok přirozený 47 856429
vodní pl. tok umělý 4 1028
vodní pl. zamokřená pl. 9 9544
zast. pl. společný dvůr 166 50819
zast. pl. zbořeniště 41 7129
zast. pl. 5334 1222046
ostat.pl. dráha 75 319489
ostat.pl. jiná plocha 619 627469
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 4238
ostat.pl. manipulační pl. 433 581885
ostat.pl. neplodná půda 196 201439
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 12628
ostat.pl. ostat.komunikace 1254 1066966
ostat.pl. pohřeb. 5 37445
ostat.pl. silnice 163 191038
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 50 174798
ostat.pl. zeleň 253 522576
Celkem KN 12626 14096913
Par. DKM 12626 14096913
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 32
č.p. bydlení 1365
č.p. byt.dům 235
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 97
č.p. obchod 25
č.p. obč.vyb 115
č.p. obč.vyb. 29
č.p. prům.obj 19
č.p. rod.dům 349
č.p. tech.vyb 27
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 22
č.p. výroba 9
č.e. garáž 282
č.e. jiná st. 33
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če bydlení 27
bez čp/če doprava 30
bez čp/če garáž 1518
bez čp/če jiná st. 744
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 34
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 22
bez čp/če rod.rekr 40
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 95
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 6
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 5259
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 5810
byt.z. dílna 20
byt.z. garáž 76
byt.z. j.nebyt 209
byt.z. rozest. 5
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 330
obč.z. dílna 7
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 45
Celkem JED 6510
LV 10157
spoluvlastník 18514

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2003
ZMVM 1:2000 01.11.1988 15.12.2003 extravilán (ZMVM Trnovany)
THM-V 1:1000 01.01.1971 15.12.2003 intravilán
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 18:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.