k.ú.: 685704 - Záhraď - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578347 - Litomyšl NUTS5 CZ0533578347
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 444 2279865
zahrada 470 262492
ovoc. sad 2 7998
travní p. 91 244291
lesní poz 8 29767
vodní pl. rybník 6 28176
vodní pl. tok přirozený 13 6409
zast. pl. společný dvůr 6 4541
zast. pl. zbořeniště 8 1162
zast. pl. 587 121815
ostat.pl. jiná plocha 76 33099
ostat.pl. manipulační pl. 4 38012
ostat.pl. ostat.komunikace 162 130437
ostat.pl. silnice 17 55080
ostat.pl. zeleň 28 31640
Celkem KN 1922 3274784
Par. DKM 1922 3274784
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 185
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 223
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 73
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 9
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 565
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 28
LV 654
spoluvlastník 922

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 22.07.2003 1:1000 16.03.2004 *)
DKM 1:1000 11.09.1997
Ins. A 1:1000 01.01.1955 11.09.1997
S-SK GS 1:2880 1839 11.09.1997
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1955


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 22.05.2022 20:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.