k.ú.: 685836 - Litostrov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583308 - Litostrov NUTS5 CZ0643583308
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6214 - Rosice
Pověřený obecní úřad 62141 - Rosice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 193 1373522
zahrada 68 59864
ovoc. sad 4 100592
travní p. 126 306219
lesní poz les s budovou 1 32
lesní poz 138 5440591
vodní pl. rybník 10 4884
vodní pl. tok přirozený 8 8327
zast. pl. zbořeniště 2 571
zast. pl. 94 36514
ostat.pl. jiná plocha 28 39171
ostat.pl. manipulační pl. 8 22488
ostat.pl. neplodná půda 43 28798
ostat.pl. ostat.komunikace 52 60687
ostat.pl. silnice 3 62047
ostat.pl. zeleň 1 52
Celkem KN 779 7544359
Par. KMD 779 7544359
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 22
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 93
LV 145
spoluvlastník 211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2016
KM-D 1:2880 01.03.2001 19.10.2016
S-SK ŠS 1:2880 1825 28.02.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 17:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.