k.ú.: 685895 - Litovany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591068 - Litovany NUTS5 CZ0634591068
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61131 - Hrotovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 511 4488982
zahrada 132 111230
travní p. 50 183441
lesní poz 26 1527596
vodní pl. rybník 3 15176
vodní pl. tok přirozený 6 20741
vodní pl. tok umělý 35 14874
zast. pl. 159 67650
ostat.pl. jiná plocha 51 30142
ostat.pl. manipulační pl. 6 17305
ostat.pl. mez, stráň 4 2015
ostat.pl. neplodná půda 1 2485
ostat.pl. ostat.komunikace 51 112947
ostat.pl. silnice 5 49858
ostat.pl. zeleň 2 31
Celkem KN 1042 6644473
Par. KMD 1042 6644473
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 92
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 153
LV 256
spoluvlastník 380

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.06.2014
Ost. 1:2500 31.12.1904 16.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1904


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.05.2022 20:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.