k.ú.: 685909 - Litovel - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 503444 - Litovel NUTS5 CZ0712503444
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 925 3162016
zahrada 1265 687598
ovoc. sad 2 3229
travní p. 356 1007424
lesní poz les s budovou 2 71
lesní poz ostat.komunikace 2 20641
lesní poz 68 2943798
vodní pl. rybník 2 33000
vodní pl. tok přirozený 92 342441
vodní pl. tok umělý 1 4512
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 116
vodní pl. zamokřená pl. 11 41710
zast. pl. společný dvůr 7 1638
zast. pl. zbořeniště 33 6285
zast. pl. 2276 626066
ostat.pl. dráha 38 77569
ostat.pl. jiná plocha 413 470612
ostat.pl. manipulační pl. 215 475960
ostat.pl. neplodná půda 47 14922
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 16462
ostat.pl. ostat.komunikace 462 445771
ostat.pl. silnice 39 104168
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 81700
ostat.pl. zeleň 74 129855
Celkem KN 6357 10697564
Par. DKM 6357 10697564
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. byt.dům 125
č.p. doprava 2
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 21
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 65
č.p. rod.dům 970
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 8
č.e. garáž 181
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 329
bez čp/če jiná st. 249
bez čp/če obč.vyb. 59
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 47
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 36
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2192
byt.z. byt 1449
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 62
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 21
Celkem JED 1540
LV 2936
spoluvlastník 4949

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.11.2009
ZMVM 1:2000 01.11.1981 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:1000 04.09.1931 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1924 04.09.1931


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 21.05.2022 23:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.