k.ú.: 686158 - Chudeřín u Litvínova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567256 - Litvínov NUTS5 CZ0425567256
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 132377
zahrada 522 195668
ovoc. sad 1 5180
travní p. 64 63221
lesní poz les(ne hospodář) 2 113486
lesní poz 13 286354
vodní pl. tok přirozený 5 12842
vodní pl. zamokřená pl. 4 17107
zast. pl. společný dvůr 5 1142
zast. pl. zbořeniště 23 10648
zast. pl. 748 144281
ostat.pl. dráha 3 510
ostat.pl. jiná plocha 174 243781
ostat.pl. manipulační pl. 37 81500
ostat.pl. neplodná půda 74 85724
ostat.pl. ostat.komunikace 107 112696
ostat.pl. silnice 11 49741
ostat.pl. zeleň 20 19948
Celkem KN 1893 1576206
Par. DKM 1893 1576206
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 161
č.p. byt.dům 23
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 218
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 58
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 82
bez čp/če jiná st. 142
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 4
Celkem BUD 736
byt.z. byt 68
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 44
Celkem JED 119
LV 766
spoluvlastník 1310

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1999
THM-V 1:1000 31.12.1971 31.12.1998
S-SK GS 1:2880 1842 30.12.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 16.05.2022 17:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.