k.ú.: 686301 - Ločenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544809 - Ločenice NUTS5 CZ0311544809
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 23.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1388 4256967
zahrada 347 229044
travní p. 969 1118544
lesní poz 928 3474852
vodní pl. nádrž umělá 7 4985
vodní pl. rybník 7 4245
vodní pl. tok přirozený 3 7388
vodní pl. tok umělý 227 18933
vodní pl. zamokřená pl. 3 4295
zast. pl. zbořeniště 1 21
zast. pl. 374 105447
ostat.pl. jiná plocha 128 54515
ostat.pl. manipulační pl. 74 38288
ostat.pl. neplodná půda 92 48948
ostat.pl. ostat.komunikace 369 129072
ostat.pl. silnice 144 86699
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 529
ostat.pl. zeleň 5 2168
Celkem KN 5067 9584940
Par. DKM 785 390640
Par. KMD 4282 9194300
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 227
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 4
Celkem BUD 340
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 4
Celkem JED 14
LV 425
spoluvlastník 560

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.2023 mapování intravilánu
KMD 1:1000 30.03.2015
S-SK GS 1:2880 1870 30.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.06.2024 22:30

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.