k.ú.: 686387 - Lodín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570303 - Lodín NUTS5 CZ0521570303
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 447 2850836
zahrada mez, stráň 1 341
zahrada 185 156846
ovoc. sad 3 8697
travní p. 208 830511
lesní poz 154 3106401
vodní pl. nádrž přírodní 3 3170
vodní pl. nádrž umělá 4 57301
vodní pl. rybník 1 20510
vodní pl. tok přirozený 3 1103
vodní pl. tok umělý 116 47277
zast. pl. společný dvůr 6 3530
zast. pl. zbořeniště 10 3004
zast. pl. 244 101804
ostat.pl. jiná plocha 71 53042
ostat.pl. manipulační pl. 36 32760
ostat.pl. neplodná půda 23 22916
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 6017
ostat.pl. ostat.komunikace 114 155711
ostat.pl. silnice 21 62178
ostat.pl. skládka 2 144458
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2424
ostat.pl. zeleň 15 34289
Celkem KN 1670 7705126
Par. DKM 602 498055
Par. KMD 1068 7207071
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 6
Celkem BUD 237
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 329
spoluvlastník 685

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2020 mapování
KMD 1:1000 08.12.2011
S-SK GS 1:2880 1841 08.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.05.2022 20:54

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.