k.ú.: 686409 - Lohenice u Přelouče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575500 - Přelouč NUTS5 CZ0532575500
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 376 1488382
zahrada 136 67771
ovoc. sad 1 4493
travní p. 110 453018
lesní poz 271 2729107
vodní pl. nádrž přírodní 2 5615
vodní pl. nádrž umělá 22 116381
vodní pl. rybník 28 425202
vodní pl. tok přirozený 42 88698
vodní pl. tok umělý 33 14005
vodní pl. zamokřená pl. 6 9253
zast. pl. 180 73635
ostat.pl. jiná plocha 151 493394
ostat.pl. manipulační pl. 17 25641
ostat.pl. neplodná půda 96 68217
ostat.pl. ostat.komunikace 97 60860
ostat.pl. silnice 18 62155
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1838
Celkem KN 1588 6187665
Par. KMD 1588 6187665
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 84
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 175
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 2
Celkem JED 6
LV 330
spoluvlastník 511

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2010
S-SK GS 1:2880 1839 03.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 20:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.