k.ú.: 686620 - Lomnice u Sokolova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560545 - Lomnice NUTS5 CZ0413560545
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 13 185141
zahrada 370 211720
travní p. 55 432288
lesní poz les(ne hospodář) 25 1669639
lesní poz 5 109107
vodní pl. nádrž umělá 4 14649
vodní pl. tok přirozený 7 39735
zast. pl. 396 79079
ostat.pl. dobývací prost. 3 3753
ostat.pl. jiná plocha 185 5207977
ostat.pl. manipulační pl. 10 62869
ostat.pl. neplodná půda 13 10632
ostat.pl. ostat.komunikace 85 163246
ostat.pl. pohřeb. 1 7495
ostat.pl. silnice 7 94319
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 20301
ostat.pl. zeleň 20 13984
Celkem KN 1206 8325934
Par. DKM 1206 8325934
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 202
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 4
č.e. garáž 17
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 99
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 394
byt.z. byt 63
byt.z. dílna 1
Celkem JED 64
LV 437
spoluvlastník 581

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.06.2008
THM-V 1:2000 01.01.1970 05.06.2008
FÚO 1:2000 01.01.1970 05.06.2008
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 27.05.2022 13:59

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.