k.ú.: 686735 - Chlum pod Táborem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577308 - Lomnice nad Popelkou NUTS5 CZ0514577308
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51071 - Lomnice nad Popelkou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 287643
zahrada 40 33527
travní p. 199 600519
lesní poz 80 3197183
vodní pl. nádrž umělá 2 119
vodní pl. rybník 1 4392
vodní pl. tok umělý 4 1488
zast. pl. zbořeniště 2 163
zast. pl. 59 14710
ostat.pl. dráha 1 31920
ostat.pl. jiná plocha 13 8107
ostat.pl. manipulační pl. 33 14609
ostat.pl. neplodná půda 80 32693
ostat.pl. ostat.komunikace 66 58293
ostat.pl. silnice 7 19713
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 12754
Celkem KN 662 4317833
Par. KMD 662 4317833
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 58
LV 88
spoluvlastník 113

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2012
S-SK GS 1:2880 1842 28.06.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 05:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.