k.ú.: 686751 - Lomnice nad Popelkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577308 - Lomnice nad Popelkou NUTS5 CZ0514577308
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51071 - Lomnice nad Popelkou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 780 4472065
zahrada skleník-pařeniš. 1 13
zahrada 1192 661100
ovoc. sad 24 39265
travní p. 1087 1712007
lesní poz les s budovou 2 26
lesní poz 221 1382041
vodní pl. nádrž umělá 4 10506
vodní pl. rybník 7 24578
vodní pl. tok přirozený 73 20541
vodní pl. tok umělý 30 11172
vodní pl. zamokřená pl. 8 8671
vodní pl. 1 19
zast. pl. společný dvůr 50 8517
zast. pl. zbořeniště 81 7896
zast. pl. 2233 496243
ostat.pl. dráha 17 71298
ostat.pl. jiná plocha 397 220872
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 3 342
ostat.pl. manipulační pl. 218 192676
ostat.pl. neplodná půda 129 162612
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1002
ostat.pl. ostat.komunikace 718 513343
ostat.pl. pohřeb. 2 10983
ostat.pl. silnice 65 121689
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 67099
ostat.pl. zeleň 109 126074
ostat.pl. 1 22
Celkem KN 7479 10342672
Par. DKM 7479 10342672
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 14
č.p. byt.dům 65
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 50
č.p. rod.dům 1237
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 23
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 411
bez čp/če jiná st. 187
bez čp/če obč.vyb. 20
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 33
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 54
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 3
Celkem BUD 2207
byt.z. byt 526
byt.z. garáž 7
byt.z. j.nebyt 15
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 121
obč.z. garáž 4
Celkem JED 674
LV 2790
spoluvlastník 4657

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 01.11.2016
DKM 1:1000 15.04.2002 Od -ověř TO. Přepracování.
THM-V 1:1000 01.07.1981 15.04.2002 Od -dle KP. Na části THM-V měř. 1:1000, 2000.
FÚO 1:1000 01.01.1971 15.04.2002 Od -nezjištěno TO. Na části FÚO měř 1:1000, 2000 -zakázka nezjištěna.
S-SK GS 1:2880 1971 01.07.1981 Od -dle KP. Na části.
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1971 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 05:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.