k.ú.: 687022 - Loučka u Valašského Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544418 - Loučka NUTS5 CZ0723544418
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 268 2243614
zahrada 345 310475
ovoc. sad 10 35270
travní p. 147 779812
lesní poz 85 1385529
vodní pl. tok přirozený 18 29112
vodní pl. tok umělý 15 11635
vodní pl. zamokřená pl. 1 187
zast. pl. 330 152071
ostat.pl. dráha 1 55199
ostat.pl. jiná plocha 92 47464
ostat.pl. manipulační pl. 19 36927
ostat.pl. mez, stráň 1 196
ostat.pl. neplodná půda 34 30084
ostat.pl. ostat.komunikace 70 84757
ostat.pl. pohřeb. 1 3375
ostat.pl. silnice 12 44668
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 24656
ostat.pl. zeleň 15 36513
Celkem KN 1475 5311544
EN 3 13168
PK 1917 2888852
Celkem ZE 1920 2902020
Par. DKM 937 1262053
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 236
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
Celkem BUD 327
byt.z. byt 23
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 33
LV 420
spoluvlastník 568

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.11.2019
DKM-KPÚ 21.11.2006 1:1000 19.01.2007 *) upřesnění přídělu
S-SK ŠS 1:2880 1830 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 18.05.2022 19:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.