k.ú.: 687022 - Loučka u Valašského Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544418 - Loučka NUTS5 CZ0723544418
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 234 1688576
zahrada 330 308840
ovoc. sad 26 56710
travní p. 212 1025358
lesní poz 95 1475827
vodní pl. nádrž umělá 1 6584
vodní pl. tok přirozený 27 50363
vodní pl. zamokřená pl. 1 177
zast. pl. 331 150575
ostat.pl. dráha 1 40405
ostat.pl. jiná plocha 109 70020
ostat.pl. manipulační pl. 2 12993
ostat.pl. mez, stráň 1 196
ostat.pl. neplodná půda 2 1792
ostat.pl. ostat.komunikace 108 181485
ostat.pl. pohřeb. 1 3375
ostat.pl. silnice 8 41765
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 24521
ostat.pl. zeleň 80 154970
Celkem KN 1574 5294532
Par. DKM 1574 5294532
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 236
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
Celkem BUD 328
byt.z. byt 23
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 33
LV 413
spoluvlastník 550

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.11.2023
DKM 1:1000 13.11.2019
DKM-KPÚ 21.11.2006 1:1000 19.01.2007 *) upřesnění přídělu
S-SK ŠS 1:2880 1830 29.11.2023 28.02.18241:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 16.07.2024 15:34

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.