k.ú.: 687073 - Kouty nad Desnou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540226 - Loučná nad Desnou NUTS5 CZ0715540226
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 8941
zahrada 35 36778
travní p. 209 276455
lesní poz 94 35332594
vodní pl. nádrž umělá 1 2838
vodní pl. tok přirozený 38 133560
zast. pl. společný dvůr 6 2945
zast. pl. zbořeniště 5 766
zast. pl. 225 36401
ostat.pl. jiná plocha 289 139163
ostat.pl. manipulační pl. 3 4809
ostat.pl. neplodná půda 65 51021
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 582
ostat.pl. ostat.komunikace 106 133756
ostat.pl. silnice 187 189612
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 113 74079
ostat.pl. zeleň 10 3485
Celkem KN 1402 36427785
Par. KMD 1402 36427785
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 113
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 212
byt.z. byt 64
byt.z. j.nebyt 83
Celkem JED 147
LV 294
spoluvlastník 510

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1834 15.03.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 28.05.2022 18:10

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.