k.ú.: 687081 - Kociánov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540226 - Loučná nad Desnou NUTS5 CZ0715540226
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 300504
zahrada 272 180780
travní p. 182 427783
lesní poz les s budovou 1 62550
lesní poz 126 10114369
vodní pl. nádrž přírodní 1 252
vodní pl. nádrž umělá 2 7399
vodní pl. tok přirozený 18 19832
zast. pl. společný dvůr 7 2872
zast. pl. zbořeniště 3 2270
zast. pl. 315 75013
ostat.pl. dráha 2 3667
ostat.pl. jiná plocha 77 37957
ostat.pl. manipulační pl. 17 23630
ostat.pl. neplodná půda 58 25249
ostat.pl. ostat.komunikace 65 113705
ostat.pl. pohřeb. 2 2599
ostat.pl. silnice 31 72589
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 36540
ostat.pl. zeleň 17 103617
Celkem KN 1287 11613177
Par. KMD 1287 11613177
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 20
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 139
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 84
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 306
byt.z. byt 255
byt.z. garáž 11
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 25
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 296
LV 611
spoluvlastník 1017

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.03.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 10.03.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 01:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.