k.ú.: 687138 - Loučovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545601 - Loučovice NUTS5 CZ0312545601
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31033 - Vyšší Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 8465
zahrada 180 124835
travní p. 116 282265
lesní poz les s budovou 3 69
lesní poz 51 5026548
vodní pl. tok přirozený 6 185456
vodní pl. tok umělý 5 5956
vodní pl. zamokřená pl. 4 13826
zast. pl. společný dvůr 1 393
zast. pl. zbořeniště 5 471
zast. pl. 705 97975
ostat.pl. dráha 4 74590
ostat.pl. jiná plocha 303 285511
ostat.pl. manipulační pl. 13 65502
ostat.pl. neplodná půda 86 135676
ostat.pl. ostat.komunikace 61 82285
ostat.pl. pohřeb. 2 3247
ostat.pl. silnice 5 66279
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15776
ostat.pl. zeleň 27 86374
Celkem KN 1588 6561499
Par. DKM 1588 6561499
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. byt.dům 24
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 167
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 2
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 281
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 691
byt.z. byt 302
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 68
Celkem JED 371
LV 907
spoluvlastník 1483

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2008
ZMVM 1:2000 16.05.1987 30.09.2008
THM-V 1:2000 01.08.1966 30.09.2008
S-SK GS 1:2880 1826 16.05.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 19.06.2024 11:35

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.