k.ú.: 687138 - Loučovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545601 - Loučovice NUTS5 CZ0312545601
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31033 - Vyšší Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 09.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 8465
zahrada 179 125159
travní p. 113 282524
lesní poz les s budovou 3 69
lesní poz 51 5026548
vodní pl. tok přirozený 6 185456
vodní pl. tok umělý 5 5956
vodní pl. zamokřená pl. 4 13826
zast. pl. společný dvůr 1 393
zast. pl. zbořeniště 5 471
zast. pl. 701 97137
ostat.pl. dráha 6 75940
ostat.pl. jiná plocha 298 284130
ostat.pl. manipulační pl. 13 65705
ostat.pl. neplodná půda 81 135678
ostat.pl. ostat.komunikace 61 82285
ostat.pl. pohřeb. 2 3247
ostat.pl. silnice 5 66279
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15788
ostat.pl. zeleň 28 86444
Celkem KN 1573 6561500
Par. DKM 1573 6561500
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 175
č.p. byt.dům 23
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 2
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 280
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 685
byt.z. byt 302
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 50
Celkem JED 353
LV 890
spoluvlastník 1455

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2008
ZMVM 1:2000 16.05.1987 30.09.2008
THM-V 1:2000 01.08.1966 30.09.2008
S-SK GS 1:2880 1826 16.05.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 15.05.2021 21:39

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.