k.ú.: 687588 - Bližanovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556955 - Plánice NUTS5 CZ0322556955
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 244 617569
zahrada 167 121720
ovoc. sad 1 4334
travní p. 606 1256973
lesní poz 191 2150158
vodní pl. nádrž umělá 14 11111
vodní pl. tok přirozený 3 2898
vodní pl. tok umělý 57 11829
zast. pl. společný dvůr 1 11
zast. pl. zbořeniště 2 2804
zast. pl. 132 49996
ostat.pl. jiná plocha 154 133259
ostat.pl. manipulační pl. 14 10344
ostat.pl. neplodná půda 75 57533
ostat.pl. ostat.komunikace 59 62028
ostat.pl. pohřeb. 1 58
ostat.pl. silnice 2 14022
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 909
Celkem KN 1724 4507556
Par. KMD 1724 4507556
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 71
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
Celkem BUD 128
LV 163
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2013
S-SK GS 1:2880 1837 25.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 04:24

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.