k.ú.: 687634 - Lovčice u Nového Bydžova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570320 - Lovčice NUTS5 CZ0521570320
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52052 - Chlumec nad Cidlinou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1347 7905298
zahrada 267 185259
ovoc. sad 13 35847
travní p. 116 196827
lesní poz 11 960460
vodní pl. nádrž přírodní 4 3872
vodní pl. nádrž umělá 2 516
vodní pl. tok přirozený 20 14105
vodní pl. tok umělý 83 41173
zast. pl. společný dvůr 6 920
zast. pl. zbořeniště 2 339
zast. pl. 361 185033
ostat.pl. dráha 12 110482
ostat.pl. jiná plocha 57 67893
ostat.pl. manipulační pl. 18 113104
ostat.pl. neplodná půda 1 52012
ostat.pl. ostat.komunikace 198 260576
ostat.pl. pohřeb. 6 7207
ostat.pl. silnice 21 88637
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 17191
ostat.pl. zeleň 1 714
Celkem KN 2553 10247465
Par. KMD 2553 10247465
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 209
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 41
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 353
byt.z. byt 12
obč.z. byt 6
Celkem JED 18
LV 666
spoluvlastník 1347

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2015
S-SK GS 1:2880 1841 08.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 18.05.2022 02:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.