k.ú.: 687669 - Levínské Petrovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565211 - Lovečkovice NUTS5 CZ0423565211
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 170 1461329
zahrada 39 18963
travní p. 125 512316
lesní poz 38 276890
vodní pl. nádrž přírodní 2 707
vodní pl. nádrž umělá 2 1352
vodní pl. tok přirozený 2 531
zast. pl. zbořeniště 2 3463
zast. pl. 42 22375
ostat.pl. dráha 4 12146
ostat.pl. jiná plocha 19 14401
ostat.pl. manipulační pl. 4 23374
ostat.pl. neplodná půda 79 31291
ostat.pl. ostat.komunikace 58 51301
ostat.pl. silnice 3 23580
Celkem KN 589 2454019
GP 2 2806
Celkem ZE 2 2806
Par. KMD 589 2454019
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 42
LV 47
spoluvlastník 64

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2011
S-SK GS 1:2880 1843 30.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 19.05.2022 14:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.