k.ú.: 687685 - Lovětín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546500 - Jarošov nad Nežárkou NUTS5 CZ0313546500
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 1578494
zahrada 69 49225
travní p. 257 1157192
lesní poz les s budovou 2 48
lesní poz 163 2256939
vodní pl. nádrž umělá 8 29523
vodní pl. rybník 29 321111
vodní pl. tok přirozený 1 11581
vodní pl. tok umělý 53 12796
vodní pl. zamokřená pl. 17 56058
zast. pl. 81 33594
ostat.pl. dráha 1 22305
ostat.pl. jiná plocha 35 31836
ostat.pl. manipulační pl. 36 34153
ostat.pl. neplodná půda 65 103542
ostat.pl. ostat.komunikace 147 136444
ostat.pl. silnice 13 35993
ostat.pl. zeleň 1 29
Celkem KN 1105 5870863
Par. DKM 1105 5870863
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 81
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 168
spoluvlastník 384

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.12.2009
ZMVM 1:2000 01.01.1993 28.12.2009 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1828 31.12.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 25.05.2022 03:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.