k.ú.: 687880 - Horní Záhoří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566438 - Lubenec NUTS5 CZ0424566438
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 854202
zahrada 6 2747
ovoc. sad 7 133930
travní p. 68 843819
lesní poz 2 137828
vodní pl. tok přirozený 1 1169
zast. pl. 5 4959
ostat.pl. jiná plocha 1 370
ostat.pl. mez, stráň 5 4261
ostat.pl. neplodná půda 12 15020
ostat.pl. ostat.komunikace 14 10997
ostat.pl. silnice 1 8660
ostat.pl. zeleň 1 86
Celkem KN 154 2018048
Par. KMD 154 2018048
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
Celkem BUD 5
LV 27
spoluvlastník 34

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2012
S-SK GS 1:2880 1841 19.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 18.05.2022 12:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.