k.ú.: 688037 - Lubné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 596078 - Lubné NUTS5 CZ0643596078
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 1139638
zahrada 48 46691
ovoc. sad 2 7676
travní p. 129 357663
lesní poz les s budovou 5 240
lesní poz 151 1188864
vodní pl. tok přirozený 3 20474
zast. pl. zbořeniště 1 85
zast. pl. 55 22145
ostat.pl. dráha 3 98541
ostat.pl. jiná plocha 21 7157
ostat.pl. manipulační pl. 4 2070
ostat.pl. neplodná půda 57 63445
ostat.pl. ostat.komunikace 45 34142
ostat.pl. silnice 7 27855
ostat.pl. zeleň 1 86
Celkem KN 614 3016772
Par. DKM 2 22
Par. KMD 612 3016750
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 27
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 59
LV 99
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.09.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 23.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 01:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.