k.ú.: 688339 - Mýto u Tachova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560715 - Tachov NUTS5 CZ0327560715
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32153 - Tachov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 18
orná půda 72 1517421
zahrada 36 14824
travní p. 119 618462
lesní poz 79 768025
vodní pl. nádrž umělá 7 214205
vodní pl. rybník 1 17390
vodní pl. tok přirozený 11 7861
vodní pl. tok umělý 6 5727
zast. pl. 56 35567
ostat.pl. jiná plocha 53 80839
ostat.pl. manipulační pl. 15 28785
ostat.pl. neplodná půda 25 29105
ostat.pl. ostat.komunikace 39 64466
ostat.pl. silnice 7 46313
Celkem KN 527 3449008
Par. KMD 527 3449008
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 13
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 4
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 53
LV 39
spoluvlastník 48

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.10.2014
S-SK GS 1:2880 1838 07.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 26.05.2022 06:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.