k.ú.: 688371 - Lučina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598399 - Lučina NUTS5 CZ0802598399
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 601 1994283
zahrada 418 260819
ovoc. sad 1 4517
travní p. 198 287839
lesní poz 85 269948
vodní pl. nádrž umělá 9 152915
vodní pl. rybník 3 2742487
vodní pl. tok přirozený 9 8301
vodní pl. zamokřená pl. 1 146
zast. pl. zbořeniště 10 4966
zast. pl. 721 131449
ostat.pl. jiná plocha 119 72055
ostat.pl. manipulační pl. 3 10911
ostat.pl. neplodná půda 82 52593
ostat.pl. ostat.komunikace 279 199777
ostat.pl. silnice 1 32
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 41421
ostat.pl. zeleň 3 378
Celkem KN 2562 6234837
Par. KMD 2562 6234837
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 416
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 158
č.e. ubyt.zař 5
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 716
byt.z. byt 22
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 2
Celkem JED 28
LV 837
spoluvlastník 1120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.03.2015
KM-D 1:2000 15.06.2001 10.03.2015
S-SK ŠS 1:2880 1836 15.06.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 24.05.2022 08:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.