k.ú.: 688436 - Ludíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 531006 - Ludíkov NUTS5 CZ0641531006
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 178 1413389
zahrada 180 91264
ovoc. sad 2 5640
travní p. 97 452906
lesní poz 31 1879737
vodní pl. nádrž umělá 3 2039
vodní pl. tok přirozený 6 11385
zast. pl. 149 44400
ostat.pl. jiná plocha 50 10222
ostat.pl. manipulační pl. 2 6064
ostat.pl. mez, stráň 1 717
ostat.pl. neplodná půda 27 13406
ostat.pl. ostat.komunikace 49 79517
ostat.pl. silnice 6 23382
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1389
Celkem KN 783 4035457
Par. DKM 783 4035457
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 103
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 147
LV 200
spoluvlastník 281

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.12.2003 1:1000 16.01.2004 *)
DKM 1:1000 27.05.2003 část k.ú. - mimo KPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1826 16.01.2004


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 19.05.2022 07:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.