k.ú.: 688738 - Svatoslav nad Jihlavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587478 - Luka nad Jihlavou NUTS5 CZ0632587478
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 75 472542
zahrada 33 20153
travní p. 70 233943
lesní poz 31 380004
vodní pl. rybník 3 7510
vodní pl. tok přirozený 21 1937
vodní pl. tok umělý 9 2439
zast. pl. 22 11281
ostat.pl. jiná plocha 32 13573
ostat.pl. neplodná půda 14 12094
ostat.pl. ostat.komunikace 20 19646
ostat.pl. silnice 5 11811
Celkem KN 335 1186933
Par. KMD 335 1186933
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.used 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 20
LV 41
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2016
KM-D 1:2000 19.04.1999 25.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 19.04.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 20:33

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.