k.ú.: 688819 - Černín u Lukavce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573141 - Lukavec u Hořic NUTS5 CZ0522573141
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 312 1885077
zahrada 27 20481
ovoc. sad 5 12494
travní p. 91 234685
lesní poz 19 209498
vodní pl. nádrž přírodní 1 127
vodní pl. tok přirozený 39 25132
zast. pl. společný dvůr 1 952
zast. pl. zbořeniště 2 398
zast. pl. 26 12605
ostat.pl. jiná plocha 2 216
ostat.pl. manipulační pl. 6 3175
ostat.pl. neplodná půda 29 6911
ostat.pl. ostat.komunikace 36 49509
ostat.pl. silnice 4 18998
Celkem KN 600 2480258
Par. KMD 600 2480258
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 26
LV 107
spoluvlastník 297

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.04.2015
S-SK GS 1:2880 1841 02.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 16.05.2022 23:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.