k.ú.: 688886 - Slavoňov u Lukavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540234 - Lukavice NUTS5 CZ0715540234
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 159 1623880
zahrada 105 58947
ovoc. sad 2 9258
travní p. 183 1025645
lesní poz 143 2601653
vodní pl. rybník 1 8689
vodní pl. tok přirozený 22 12749
zast. pl. zbořeniště 11 1738
zast. pl. 106 37585
ostat.pl. jiná plocha 39 22185
ostat.pl. manipulační pl. 19 8600
ostat.pl. neplodná půda 91 79172
ostat.pl. ostat.komunikace 102 58886
ostat.pl. silnice 4 13470
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 7455
Celkem KN 997 5569912
Par. KMD 997 5569912
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 31
č.p. zem.used 11
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 106
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 150
spoluvlastník 202

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.02.2017
KM-D 1:2000 29.12.2000 02.02.2017
S-SK ŠS 1:2880 1884 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 09:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.