k.ú.: 688908 - Lukavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571768 - Lukavice NUTS5 CZ0531571768
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 833 2895994
zahrada 329 203324
ovoc. sad 13 52180
travní p. 214 181161
lesní poz les s budovou 7 233
lesní poz 142 588628
vodní pl. nádrž přírodní 3 3970
vodní pl. nádrž umělá 1 1365
vodní pl. rybník 1 27644
vodní pl. tok přirozený 28 25780
zast. pl. společný dvůr 2 120
zast. pl. zbořeniště 5 2930
zast. pl. 413 117723
ostat.pl. jiná plocha 97 68019
ostat.pl. manipulační pl. 20 28672
ostat.pl. neplodná půda 82 44625
ostat.pl. ostat.komunikace 126 60443
ostat.pl. silnice 45 87510
ostat.pl. skládka 1 5877
ostat.pl. zeleň 7 4796
Celkem KN 2369 4400994
Par. KMD 2369 4400994
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 207
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 49
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 410
LV 546
spoluvlastník 791

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2015
S-SK GS 1:2880 1839 30.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 01:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.