k.ú.: 688975 - Lukov u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585467 - Lukov NUTS5 CZ0724585467
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 474 2348995
zahrada 669 461791
ovoc. sad 19 62549
travní p. skleník-pařeniš. 1 43
travní p. 655 1184632
lesní poz les s budovou 17 838
lesní poz les(ne hospodář) 7 952988
lesní poz 128 4938195
vodní pl. nádrž umělá 2 8494
vodní pl. rybník 1 71386
vodní pl. tok přirozený 90 61130
vodní pl. tok umělý 1 902
vodní pl. zamokřená pl. 1 615
zast. pl. společný dvůr 1 468
zast. pl. zbořeniště 19 3194
zast. pl. 823 188735
ostat.pl. jiná plocha 171 91979
ostat.pl. manipulační pl. 18 26419
ostat.pl. neplodná půda 48 59595
ostat.pl. ostat.komunikace 201 256040
ostat.pl. pohřeb. 2 4226
ostat.pl. silnice 64 62764
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 17802
ostat.pl. zeleň 86 52569
Celkem KN 3504 10856349
EN 2 1071
PK 3 6175
Celkem ZE 5 7246
Par. DKM 300 989690
Par. KMD 1267 8757460
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 48
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 422
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 11
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 52
č.e. obč.vyb 2
č.e. rod.rekr 112
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 2
č.e. zem.stav 8
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
Celkem BUD 819
byt.z. byt 71
byt.z. garáž 20
Celkem JED 91
LV 1064
spoluvlastník 1665

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2017
DKM 1:1000 02.01.2001
S-SK ŠS 1:2880 1829


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 17:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.