k.ú.: 689009 - Luková nad Cidlinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570478 - Nepolisy NUTS5 CZ0521570478
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 851689
zahrada 43 47663
travní p. 257 602513
lesní poz 8 23700
vodní pl. nádrž umělá 1 1320
vodní pl. rybník 2 33366
vodní pl. tok přirozený 16 18591
vodní pl. tok umělý 64 11041
zast. pl. společný dvůr 1 1017
zast. pl. 73 35653
ostat.pl. dráha 4 32874
ostat.pl. jiná plocha 13 7621
ostat.pl. manipulační pl. 21 24543
ostat.pl. neplodná půda 1 608
ostat.pl. ostat.komunikace 42 46624
ostat.pl. silnice 12 16499
ostat.pl. zeleň 1 800
Celkem KN 703 1756122
Par. DKM 1 329
Par. KMD 702 1755793
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 64
LV 148
spoluvlastník 235

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2011
S-SK GS 1:2880 1841 29.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 28.05.2022 06:26

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.