k.ú.: 689084 - Luleč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593273 - Luleč NUTS5 CZ0646593273
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 432 4458803
vinice 1 977
zahrada 812 495707
ovoc. sad 16 43572
travní p. 84 122152
lesní poz les(ne hospodář) 1 1277
lesní poz 48 4263639
vodní pl. nádrž přírodní 1 9815
vodní pl. nádrž umělá 1 4531
vodní pl. tok přirozený 14 25288
vodní pl. tok umělý 1 1988
zast. pl. společný dvůr 3 86
zast. pl. zbořeniště 25 5230
zast. pl. 837 165009
ostat.pl. dobývací prost. 9 287252
ostat.pl. dráha 2 138451
ostat.pl. dálnice 23 124865
ostat.pl. jiná plocha 168 241960
ostat.pl. manipulační pl. 56 94590
ostat.pl. neplodná půda 34 29272
ostat.pl. ostat.komunikace 177 267764
ostat.pl. pohřeb. 3 5846
ostat.pl. silnice 49 58091
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 19014
ostat.pl. zeleň 15 12512
Celkem KN 2819 10877691
EN 10 4045
PK 1733 4347136
Celkem ZE 1743 4351181
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 283
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 112
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 6
č.e. garáž 10
č.e. jiná st. 127
č.e. rod.rekr 137
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 2
Celkem BUD 819
byt.z. byt 13
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 9
Celkem JED 24
LV 1081
spoluvlastník 1460

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK ŠS 1:2880 1826 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 17.05.2022 05:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.