k.ú.: 689122 - Lutín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 503657 - Lutín NUTS5 CZ0712503657
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 461 3040800
zahrada 255 156336
travní p. 25 33320
vodní pl. tok přirozený 34 19939
vodní pl. tok umělý 11 5200
zast. pl. společný dvůr 3 6881
zast. pl. zbořeniště 8 1401
zast. pl. 700 286533
ostat.pl. jiná plocha 154 160299
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1153
ostat.pl. manipulační pl. 108 305060
ostat.pl. ostat.komunikace 183 145276
ostat.pl. silnice 12 59154
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 55083
ostat.pl. zeleň 15 32428
Celkem KN 1984 4308863
Par. DKM 1984 4308863
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 44
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 230
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 12
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 202
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 17
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 64
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
Celkem BUD 657
byt.z. byt 481
obč.z. byt 13
obč.z. garáž 2
Celkem JED 496
LV 1020
spoluvlastník 1709

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2003
THM-V 1:2000 01.01.1978 28.11.2003
S-SK ŠD 1:2500 1911 01.01.1978
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1911


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 01:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.