k.ú.: 689149 - Lutopecny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588733 - Lutopecny NUTS5 CZ0721588733
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 289 2740681
zahrada 150 114513
ovoc. sad 1 3561
travní p. 51 193809
vodní pl. nádrž umělá 3 26088
vodní pl. rybník 2 19171
vodní pl. tok přirozený 14 19728
vodní pl. tok umělý 17 29728
vodní pl. zamokřená pl. 3 5669
zast. pl. zbořeniště 3 614
zast. pl. 190 57820
ostat.pl. dálnice 10 52403
ostat.pl. jiná plocha 39 99194
ostat.pl. manipulační pl. 33 22427
ostat.pl. neplodná půda 1 640
ostat.pl. ostat.komunikace 89 139215
ostat.pl. silnice 13 44121
ostat.pl. skládka 3 3689
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 11547
ostat.pl. zeleň 37 123901
Celkem KN 958 3708519
Par. DKM 958 3708519
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 141
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 186
LV 300
spoluvlastník 388

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.07.2005 1:1000 27.07.2005 *) KPÚ extravilán
DKM 1:1000 22.04.2005 intravilán
S-SK ŠD 1:2500 1937 27.07.2005
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1937


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 23.05.2022 06:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.