k.ú.: 689157 - Měrůtky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588733 - Lutopecny NUTS5 CZ0721588733
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 817667
zahrada 94 78980
ovoc. sad 3 19433
travní p. 15 27632
vodní pl. tok přirozený 4 17142
vodní pl. tok umělý 1 1999
vodní pl. zamokřená pl. 3 2733
zast. pl. zbořeniště 3 310
zast. pl. 105 40921
ostat.pl. jiná plocha 32 6992
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 521
ostat.pl. manipulační pl. 4 803
ostat.pl. neplodná půda 1 163
ostat.pl. ostat.komunikace 40 61383
ostat.pl. silnice 9 19541
ostat.pl. zeleň 25 63920
Celkem KN 506 1160140
Par. DKM 506 1160140
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 79
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 103
LV 173
spoluvlastník 237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.07.2005 1:1000 27.07.2005 *) KPÚ extravilán
DKM 1:1000 22.04.2005 intravilán
S-SK ŠD 1:2500 1934 27.07.2005
S-SK ŠS 1:2880 1830 24.05.1934


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 23.05.2022 06:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.