k.ú.: 689220 - Lužany nad Trotinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570354 - Lužany NUTS5 CZ0521570354
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 1781616
zahrada 61 59422
travní p. 173 602503
lesní poz 92 668976
vodní pl. nádrž umělá 1 509
vodní pl. tok přirozený 3 1193
vodní pl. tok umělý 42 31409
vodní pl. zamokřená pl. 1 608
zast. pl. zbořeniště 3 202
zast. pl. 82 52146
ostat.pl. jiná plocha 43 25367
ostat.pl. neplodná půda 18 11014
ostat.pl. ostat.komunikace 54 94299
ostat.pl. pohřeb. 1 2086
ostat.pl. silnice 27 27942
ostat.pl. zeleň 4 2684
Celkem KN 769 3361976
Par. DKM 726 2811192
Par. KMD 43 550784
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
Celkem BUD 81
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 157
spoluvlastník 232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2020 mapování
DKM-KPÚ 1:1000 09.03.2018
KMD 1:1000 29.11.2011
S-SK GS 1:2880 1840 29.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 10:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.