k.ú.: 689718 - Mackovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594407 - Mackovice NUTS5 CZ0647594407
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62201 - Hrušovany nad Jevišovkou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 662 10156046
vinice 1 851
zahrada 169 115457
ovoc. sad 26 53177
travní p. 21 31495
lesní poz les(ne hospodář) 10 178333
lesní poz 86 424991
vodní pl. nádrž umělá 2 19750
vodní pl. tok přirozený 36 49616
vodní pl. zamokřená pl. 7 8976
zast. pl. společný dvůr 6 1919
zast. pl. zbořeniště 7 2423
zast. pl. 240 94559
ostat.pl. jiná plocha 71 35055
ostat.pl. manipulační pl. 28 55318
ostat.pl. neplodná půda 39 34067
ostat.pl. ostat.komunikace 276 383928
ostat.pl. pohřeb. 2 3899
ostat.pl. silnice 14 129511
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 358
ostat.pl. zeleň 20 18104
Celkem KN 1724 11797833
Par. DKM 1724 11797833
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 130
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 38
Celkem BUD 238
LV 262
spoluvlastník 376

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.01.2016 1:1000 18.01.2016 *)
DKM 1:1000 08.12.2009
ZMVM 1:2000 01.01.1983 18.01.2016 část intravilánu + část extravilánu (THM s PČB)
ZMVM 1:5000 01.01.1983 18.01.2016 část extravilánu (THM s PČB)


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 18.05.2022 22:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.