k.ú.: 689726 - Hněvkov u Mačkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550850 - Blatná NUTS5 CZ0316550850
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 301 2516060
zahrada 85 55840
ovoc. sad 2 3850
travní p. 116 514232
lesní poz 89 1067249
vodní pl. nádrž přírodní 2 3672
vodní pl. nádrž umělá 5 69205
vodní pl. rybník 2 24173
vodní pl. tok umělý 17 31249
vodní pl. zamokřená pl. 13 38581
zast. pl. společný dvůr 1 176
zast. pl. zbořeniště 1 661
zast. pl. 88 40582
ostat.pl. dráha 1 14105
ostat.pl. jiná plocha 18 13359
ostat.pl. manipulační pl. 6 9374
ostat.pl. neplodná půda 26 45581
ostat.pl. ostat.komunikace 61 143431
ostat.pl. silnice 10 61933
ostat.pl. skládka 1 20724
Celkem KN 845 4674037
Par. DKM 663 4552673
Par. KMD 182 121364
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 85
LV 202
spoluvlastník 295

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.03.2020 1:1000 18.03.2020 *)
KMD 1:1000 20.12.2017
DKM 1:1000 21.11.2017
FÚO 1:2000 01.01.1971 18.03.2020
THM-V 1:2000 01.04.1961 21.11.2017
S-SK GS 1:2880 1837 18.03.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 16.05.2022 14:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.