k.ú.: 689777 - Němčice u Netolic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550396 - Němčice NUTS5 CZ0315550396
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31091 - Netolice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 69 1782624
zahrada 70 36421
travní p. 59 316241
lesní poz 8 31400
vodní pl. nádrž umělá 1 841
vodní pl. rybník 2 41646
vodní pl. tok umělý 7 3607
vodní pl. zamokřená pl. 1 104
zast. pl. 103 31751
ostat.pl. jiná plocha 28 12560
ostat.pl. manipulační pl. 13 10474
ostat.pl. neplodná půda 13 16766
ostat.pl. ostat.komunikace 44 76040
ostat.pl. pohřeb. 1 1214
ostat.pl. silnice 23 71083
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11261
ostat.pl. zeleň 3 370
Celkem KN 446 2444403
Par. DKM 446 2444403
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 62
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 101
obč.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 96
spoluvlastník 129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.01.2019 1:1000 06.02.2019 *)
DKM 1:1000 25.11.2003
ZMVM 1:2000 29.09.1995 25.11.2003
S-SK GS 1:2880 1837 29.09.1995


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 23.05.2022 15:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.