k.ú.: 689823 - Machnín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563889 - Liberec NUTS5 CZ0513563889
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 1927473
zahrada 443 427156
travní p. 551 2188723
lesní poz les(ne hospodář) 2 696025
lesní poz 99 4900357
vodní pl. nádrž umělá 7 11496
vodní pl. tok přirozený 25 128678
vodní pl. tok umělý 1 266
vodní pl. zamokřená pl. 5 8972
vodní pl. 1 6
zast. pl. společný dvůr 17 13345
zast. pl. zbořeniště 31 17022
zast. pl. 631 167010
ostat.pl. dráha 9 207713
ostat.pl. jiná plocha 141 117797
ostat.pl. manipulační pl. 46 126398
ostat.pl. neplodná půda 15 38553
ostat.pl. ostat.komunikace 199 189320
ostat.pl. pohřeb. 1 3722
ostat.pl. silnice 41 130349
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 10546
ostat.pl. zeleň 9 14913
Celkem KN 2452 11325840
Par. DKM 2452 11325840
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. byt.dům 23
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 12
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 250
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 73
bez čp/če jiná st. 89
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 3
Celkem BUD 602
byt.z. byt 75
byt.z. garáž 7
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 14
Celkem JED 97
LV 751
spoluvlastník 1191

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.1996 Od -ověř TO. Přepracování.
ZMVM 1:2000 01.05.1988 10.12.1996 Od -ověř TO. ZMVM Machnín.
S-SK GS 1:2880 1843 01.05.1988 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 04:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.