k.ú.: 689971 - Padařov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552534 - Jistebnice NUTS5 CZ0317552534
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 401 2673069
zahrada 89 80511
travní p. 180 423842
lesní poz 62 360409
vodní pl. nádrž přírodní 1 188
vodní pl. nádrž umělá 2 1830
vodní pl. tok umělý 57 16973
vodní pl. zamokřená pl. 35 32330
zast. pl. 90 42291
ostat.pl. dráha 1 31052
ostat.pl. jiná plocha 20 11992
ostat.pl. manipulační pl. 28 29995
ostat.pl. neplodná půda 58 20909
ostat.pl. ostat.komunikace 55 58295
ostat.pl. silnice 3 34173
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 686
ostat.pl. zeleň 10 5413
Celkem KN 1093 3823958
Par. KMD 1093 3823958
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
č.e. garáž 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 84
LV 120
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2009
S-SK GS 1:2880 1830 25.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.05.2022 03:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.